Hambantota havn

Hambantota internasjonale havn (også kjent som Magampura Mahinda Rajapaksa Port eller Magam Ruhunupura Mahinda Rajapaksa Port) er en dypvannshavn i Hambantota, Sri Lanka. Det åpnet 18. november 2010 og drives av Hambantota International Port Group (HIPG), et joint venture mellom Sri Lanka Ports Authority og det delvis kinesiske statseide China Merchants Port Holdings.

Hambantota-havnen er Sri Lankas nest største havn, etter Colombo havn. I 2020 håndterte havnen 1,8 millioner tonn LPG og tørr bulklast.

Byggingen av havnen startet i januar 2008. Hambantota havn betjener skip som reiser langs skipsveien øst-vest som passerer seks til ti nautiske mil (19 km) sør for Hambantota. Senere faser vil øke havnens kapasitet til 20 millioner TEUer per år. Hambantota-havnen i 2016 tjente imidlertid en omsetning på 11,81 millioner dollar og pådro seg utgifter på 10 millioner dollar som direkte og administrative kostnader for å rapportere et driftsresultat på bare $1,81 millioner.

Om Hambantota-distriktet

Hambantota er en landlig by i det sørøstlige kystområdet på Sri Lanka. Den er også hovedstad i Hambantota-distriktet i den sørlige provinsen Sri Lanka. Omtrent 240 km fra Colombo, Hambantota er midt i transformasjonen til en strategisk havn og et kommersielt senter, som gjennomgår omfattende infrastrukturutvikling. Flankert av feiende sandstrender, Hambantota er et praktisk sted å besøke severdigheter i nærheten.

Bundala nasjonalpark legger 20 km øst for Hambantota og Weerawila Sanctuary litt lenger unna. Ruhuna nasjonalpark og Kataragama-tempelet er andre attraksjoner som lett kan nås fra denne byen.

Om Sør-provinsen

Den sørlige provinsen Sri Lanka er et lite geografisk område bestående av distriktene Galle, Matara og Hambantota. Oppholdsoppdrett og fiske er den viktigste inntektskilden for de aller fleste av befolkningen i denne regionen.

Viktige landemerker i den sørlige provinsen inkluderer naturreservatene i Yala og Udawalawe nasjonalparker, den hellige byen Kataragama, og de gamle byene Tissamaharama, Kirinda og Galle. (Selv om Galle er en gammel by, overlever nesten ingenting fra før den portugisiske invasjonen.) I løpet av den portugisiske perioden var det to kjente singalesiske diktere kalt Andare som var fra Dickwella og Gajaman Nona som var fra Denipitiya i Matara District, komponere dikt på vanlig mann.

About Hambantota District

Hambantota is a rural town in southeastern coastal area of Sri Lanka. It is also the capital of the Hambantota District in the Southern Province of Sri Lanka. Approximately 240 kms from Colombo,Hambantota is in the midst of transformation into a strategic port and commercial centre, undergoing extensive infrastructure development. Flanked by sweeping sandy beaches,Hambantota is a convenient location from which to visit nearby sights.

The Bundala National Park lays 20 km east of Hambantota and the Weerawila Sanctuary a little further off. The Ruhuna National Park and theKataragama Temple are other attractions that can be accessed easily from this city.

About Southern Province

The Southern Province of Sri Lanka is a small geographic area consisting of the districts of Galle, Matara and Hambantota. Subsistence farming and fishing is the main source of income for the vast majority of the people of this region.

Important landmarks of the Southern Province include the wildlife sanctuaries of the Yala and Udawalawe National Parks, the holy city of Kataragama, and the ancient cities of Tissamaharama, Kirinda and Galle. (Although Galle is an ancient city, almost nothing survives from before the Portuguese invasion.) During the Portuguese period there were two famous Sinhalese poets called Andare who was from Dickwella and Gajaman Nona who was from Denipitiya in Matara District, composing poems on common man.

【Text by Lakpura™. Images by Google, copyright(s) reserved by original authors.】